Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2014

lovefortherestofmylife
Na pewno przynajmniej raz w życiu zdarzyło się wam siedzieć w pokoju pełnym ludzi, dzięki którym znów czuliście się wspaniale, przez samo to, że tam byliście, że na nich patrzyliście i ich słuchaliście - to była jedna z tych magicznych chwil.
— Charles Bukowski, „Zapiski starego świntucha”
Reposted fromwynne wynne viaromantycznosc romantycznosc

September 09 2014

lovefortherestofmylife
 To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. 
— B. Rosiek
lovefortherestofmylife
Jeżeli do tego czasu z Ciebie nie zrezygnowałam, to już nie zrezygnuje.
— mooonroe.soup.io
Reposted fromMooonroe Mooonroe vialeniwieec leniwieec
lovefortherestofmylife
5541 762b
lovefortherestofmylife
lovefortherestofmylife
7761 68e3
Reposted fromIriss Iriss viaAmamaoslavida Amamaoslavida
lovefortherestofmylife
5802 d40d
Reposted fromscorpix scorpix
lovefortherestofmylife
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami/ Flipper roku 1973
Reposted fromsfeter sfeter viaAinsworthCass AinsworthCass
lovefortherestofmylife
Moje wymarzone miejsce na ziemi nie ma stałych współrzędnych geograficznych, przesuwa się wraz z tobą i jest dokładnie między twoim lewym ramieniem i uchem.
— Piotr Adamczyk
lovefortherestofmylife
lovefortherestofmylife
Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same
— Phil Bosmans
Reposted fromawkwardx awkwardx viacrazygirl crazygirl

September 08 2014

lovefortherestofmylife
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
lovefortherestofmylife
Chce - nie mam. Mam -  nie chce.
— I zrozum tu samą siebie..
Reposted fromxan xan viascorpix scorpix

September 07 2014

lovefortherestofmylife
lovefortherestofmylife
4596 323c
Reposted fromkarambol karambol viascorpix scorpix
lovefortherestofmylife
Reposted fromcouples couples viascorpix scorpix
lovefortherestofmylife
6903 c3e0
Reposted fromretaliate retaliate vialeniwieec leniwieec
lovefortherestofmylife

September 04 2014

lovefortherestofmylife
5089 3589 500
Reposted fromzmijka89 zmijka89 viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl